IMAGE EXILE EYES DESIRE+SLIKA EGZIL OČI ŽUDNJA 

Tanja Vrvilo  

Poziv na oprez: film i video! Politike filmskog kustostva petnaestog izdanja FILMSKIH MUTACIJA: FESTIVALA NEVIDLJIVOG FILMA fokusiraju se na proširenu, rizomatsku videoretrospektivu Sanje Iveković za kino, “prve umjetnice u Hrvatskoj tokom sedamdesetih godina koja je koristila medij performansa i videa za jukstaponiranje tjelesnog – i ženske seksualnosti – i političkog”, riječima Bojane Pejić. Filmske mutacije izvode dvostruki subverzivni obrat dovodeći u ikonosraz pokretne slike dvaju srodnika, aktualizirajući “molbu za sumnju” koju je na školskoj ploči napisao Godardov alter-ego u filmu Spašavaj tko može (život): FILM I VIDEO –  KAIN i ABEL.

Festivalski blok FILMSKIH MUTACIJA počinje u nedjelju 30. siječnja 2022. u Art-kinu u Rijeci s programom i razgovorom u kojem sudjeluju Branka Benčić, Sonja Pregrad, Tanja Vrvilo, Sabina Salamon, Aleksandra Sekulić, u sklopu Videoretrospektive Sanje Iveković MAKE UP – MAKE DOWN za dva prostora: izložbeni prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci (od 26. studenoga 2021. do 6. veljače 2022.) i dvorane Art-kina i kina Kinoteka (od 27. studenoga 2021. do 4. veljače 2022.).  

Dan poslije, 31. siječnja 2022., pozivamo vas na  RAZGOVOR SA SANJOM IVEKOVIĆ  u sklopu OTVORENJA FILMSKIH MUTACIJA u kinu Kinoteka u Zagrebu u 18:00 u kojem će sudjelovati Branka Benčić, Goran Sergej Pristaš,  Sonja Pregrad, Sabina Salamon, Aleksandra Sekulić, Tanja Vrvilo
prije programa u 19:00 u kojem ćemo pokazati sljedeće radove:

JEDAN DAN IZAZOVNA | UN JOUR VIOLENTE, Sanja Iveković, 1976., video performans | video performance, c/b, zvuk | b/w, sound, 21’
FUZIJE | FUSES, Carolee Schneemann, 1964.-67., 16-mm, boja, bez zvuka | colour, silent, 25’
OSOBNI REZOVI | PERSONAL CUTS, Sanja Iveković, 1982., video, boja, zvuk | colour, sound, 3:40’
REMOTE...REMOTE..., VALIE EXPORT, 1973., 16-mm, boja, zvuk | colour, sound, 10’
MEETING POINT, Sanja Iveković, 1978., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 5:50’
OPĆA OPASNOST (SAPUNICA) | GENERAL ALERT (SOAP OPERA), Sanja Iveković, 1995., video, boja, zvuk | colour, sound, 5’
PRAKSA ČINI MAJSTORA | ÜBUNG MACHT DEN MEISTER | PRACTICE MAKES A MASTER, Sanja Iveković, 1982.,
video, boja, zvuk | colour, sound, 2:36’ [fragment performansa | fragment of the performance]
PRAKSA ČINI MAJSTORA | ÜBUNG MACHT DEN MEISTER | PRACTICE MAKES A MASTER, Sanja Iveković, izvođačica | performer Sonja Pregrad,
2009., video, boja, zvuk | colour, sound, 16:38 [re-enactment]
INÊS, Delphine Seyrig, 1974., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 19’

Gusti festivalski program odvija se Zagrebu i Rijeci od 30. siječnja do 4. veljače 2022. supostavljajući dvije programske kritike uloge oka u praksama pokretnih slika: VIDEORETROSPEKTIVU SANJE IVEKOVIĆ ZA KINO koja obuhvaća tridesetak videoradova tijekom pet desetljeća stvaranja i osobnu šestodijelnu memoriju svjetskog subverzivnog filma u programu AMOS U ZEMLJI ČUDA filmskih povjesničara Alexandera Horwatha i Regine Schlagnitweit, tridesetak filmskih instrukcija za promatranje svijeta naglavačke. Cijeli program dodatno usložnjava dvadesetak filmova iz različitih vremena i teritorija za neumorno kretanje slika između vrtoglavice blizine i distance, poput erupcije i disrupcije u filmovima Pedra Coste Kuća od lave (bez kojeg ne bi bilo njegovih egzilskih filmova) i Tarrafal (u kojem su sva mjesta imenovana i potpisana), unutarnjeg krajolika u domu Jamesa Benninga smještenom na Paradise Roadu (“dokumenta performansa za sebe”), inscenacije tipografskog rada prostornog izlaganja Svaka revolucija je bacanje kocke Jean-Marie Strauba i Danièle Huillet, filmova Ovdje i drugdje Jean-Luc Godarda i Anne-Marie MiévilleSolidarnost Joyce Wieland, Inês Delphine Seyrig, Calamity Jane & Delphine Seyrig, pripovijest Babette Mangolte, ...Remote...Remote VALIE EXPORT, Muha Yoko Ono i Johna Lennona, Fuzije Carolee Schneemann, Semiotika kuhinje Marthe Rosler, Tehnologija/transformacija: čudesna ženaDare Birnbaum, Mjere udaljenosti Mone Hatoum, We'll be strangers Julie Rodrigue i drugih.

Nadahnuti kustoski tekst Horwatha i Schlagnitweit za filmski Atlas Mnemosyne u spomen povjesničaru umjetnosti i filmskom vizionaru Amosu Vogelu donosi duh naslova Vogelova bečkog predavanja početkom 1990-ih, koji bi se mogao prevesti kao Poziv na oprez ili Molba za sumnju. Programi “usko povezuju agitaciju, animaciju i avangardnu aspiraciju, preispituju jedni druge i očekivanja publike. Naizgled stabilan univerzum vrijednosti, odnosa moći i sustava znanja se urušava i izokreće.” Filmske mutacije se time uključuju u spontani kustoski internacionalizam, međunarodnu filmsku mrežu programa i akcija koji su tijekom obljetničke 2021. i početkom 2022.
u različitim filmološkim kontekstima aktualizirali značaj Vogelova rada i mišljenja za povijest i suvremenost filma.

Gdje su granice filma danas? Što je radikalna aspiracija pokretnih slika? Gdje je radikalno filmsko, a gdje radikalni video? S pojmovima radikalnosti (korjenitosti) i granica (rubova) uvodimo terestričke politike filma. Slijedimo Vogelove propozicije do krajnjih granica, rekonstruirajući, pod Brechtovim egidom, filmski potencijal u radu s dokumentima. Programi rade s dijalektikom privatnog i javnog, POLITIKAMA OSOBNIH REZOVA – prisvajamo za ovaj filmski postupak naslov jednog od najutjecajnijih video radova Sanje Iveković. Povratna sprega javne povijesti “revolucionarno nove slike” (Flusser) video-okom umjetnice zrcali se u osobnim praksama memoralizacije svjetskog filma, u dijalogu filmskih kustosa s kolektivnim naslijeđem radikalnog filma. Filmske mutacije zarezuju kanon subverzivnog filma revolucionarnim “siromašnim slikama”.
Na strukturu programa upućuju naslovi cut-up vizualne poezije posvojeni iz tekstualne video poeme Resnik, jednog od strukturalnih radova Sanje Iveković, video instalacije o izbjegličkom logoru 1994., izvorno inscenirane u tamnoj prostoriji s izmještenim kućnim biljkama, lončaricama. Šesnaest strofa Resnika zamrzavaju pulsirajuće bijele riječi na crnim površinama u različitim dijelovima slike, između protoka slika zimskog krajolika istog trajanja. Kadrovi vožnje, snimljene s unutarnje strane prozora, sugeriraju motrište izbjeglica. Naslov Filmskih mutacija preuzima četiri pojma SLIKA EGZIL OČI ŽUDNJA za dijalektiku privatnog i javnog u radikalnim migracijama pokretnih slika. Objavljujemo strukturalnu knjigu RESNIK – BOOK, knjigu umjetnice Sanje Iveković: flipbook za listanje tekst-filma, koju je dizajnirao Damir Gamulin.

Programi videoretrospektive Sanje Iveković za kino počeli su 27. studenoga 2021. u Art-kinu kao paralelni program izložbe MAKE UP – MAKE DOWN u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, koju su kustosice Branka Benčić i Sabina Salamon strukturirale “u trokutu između politike prikazivanja, feminističke intervencije i medija” s cjelinama Masovni mediji, Identitet iPrivatni performans za kameru.  Okosnicu izložbe čini 12 videoradova iz zbirke MMSU-a među kojima su antologijski radovi iz 1970-ih i video radovi iz 1980-ih realizirani u suradnji s Daliborom Martinisom.  Program za dva aktivna prostora dijeljenog iskustva u izložbenim prostorima Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i kinodvoranama Art-kina i kina Kinoteka omogućuje izniman paralelni uvid u njezine umjetničke prakse i politike pokretnih slika. Preuzimajući naslovnu dijalektiku autoričina videorada Make Up – Make Down kao ishodišnu radikalnu asimetriju upisanu u video filozofiji njezina cjelokupnog umjetničkog stvaralaštva, ovo dvostruko situiranje pogleda supostavlja vizualni kanal za autoričinu metodologiju kontekstualnosti u kojoj se izmjenjuju tjelesno i politično iskustvo u galerijskom prostoru s intervencijskim politikama koncentriranog kino-oka. Filmsko u videoradovima Sanje Iveković započinje u graničnom montažnom prostoru reza. U crtici za prisvajanje autoriteta, vizualnoj poveznici koja zasijeca počesto zazorno prije i poslije, ispred i iza, ispod i iznad, ovdje i drugdje, u međuprostoru intervencije koji pohranjuje kritičke slojeve prešućenog intimnog i kolektivnog pamćenja medijem videa kao intersubjektivnog epistemološkog instrumenta. Tu crticu subverzivno zarezuje i podcrtava peformativno tijelo umjetnice u inscenacijama, infiltracijama i angažmanima između dvaju instrumenata, kamere i monitora, memorijalizirajući u preokrenutom zrcalu revolucionarno novu medijsku, osobnu i društvenu sliku aktualnosti. Slijedeći strukture montažnih intersticija, strategije osporavanja u međuprostorima zrcalnih tijela između pogleda i moći, zaleđenih u reprezentaciji koja ne uzvraća pogled, osobnih i javnih granica reza strukturiranih isključivanjima, aktiviramo cjelovit bodyscape video slika Sanje Iveković konceptualiziran za kolažno i montažno zarezivanje tijekom gotovo pet desetljeća iz višestrukih očišta vizionarskog i političkog filma u dispozitivu kina.

Neki videoradovi koje prikazujemo u festivalskom programu: Slatko nasilje (1974.), Osobni rezovi(1982.), Make up – Make down(1978.), Rekonstrukcije 1952-76(1976.), Instrukcije br. 1 (1976.), Meeting Point (1978.), Opća opasnost (Godard) (1995.-2000.),Opća opasnost (Sapunica) (1995.),Jedan dan izazovna (1976.), video performans Praksa čini majstora,fragment izvorne izvedbe Sanje Iveković iz 1982. i re-enactmenta s izvođačicom Sonjom Pregrad iz 2009., dijelovi video instalacije Resnik (1994.), Svjetionik(1987.-2001.), dio performansa Repetitio est mater: Nada Dimić performans. Pismo (1998.).

Video-uvod Alexandera Horwatha i Regine Schagnitweit sažima teme njihovih 6 programa: “Fokus Programa 1 je grad New York, mjesto koje je postalo Amosovim drugim domom i središtem njegova djelovanja. Program 2 zove se U LJUBAVI I RATU, a nudi pogled na 20. stoljeće u kojemu se velike i katastrofalne pojave isprepliću s najintimnijim osobnim doživljajima. Program 3 zove se IGRALIŠTE, a usredotočen je na nekoliko aspekata kontrakulture 1960-ih i 1970-ih godina – i na svojevrsnu subverziju koja nije samo tematska, nego usmjerena i na konvencije samog filma. Program 4 posvećen je dječjim pogledima na svijet i subverzivnim idejama o pedagogiji. Program 5 bavi se Amosovim nereligijskim zanimanjem za TAJNE I OTKRIVENJA – a mi smo ga pokušali oblikovati kao glazbeni spektakl. Naposljetku, Program 6 je hommage promatranju svijeta NAGLAVAČKE. Kad god se čini da je stvarni svijet izokrenut na glavu, kao što mnogi vjeruju da je danas, možda bi bila dobra utopijska praksa
ponovo ga okrenuti naglavačke tako da opet stane na noge.”

Uz kultne autore povijesnih avangardi (Akerman-Brakhage-Kren-Anger-Conner-Deutsch-Godina-Makavejev-Drasin-Jennings...)i suvremene vizualne umjetnike (Stephanie Barber, Nazli Dinçel, David OReilly, Don Hertzfeldt, Leonhard Müllner, Robin Klengel, Penny Lane...) mnogi filmovi su filmološki rariteti, nevidljivi u našim kinima, poput Tarantule (Gian Franco Mingozzi, 1962.), Povratka u školu(Jacques Rozier, 1956.), Imam osam godina(Yann Le Masson, Olga Poliakoff, prema ideji Renéa Vautiera, 1961.), Ljudi i prašine (Lee Dick, Sheldon Dick, 1940.), Izokrenutih svjetova (Theodora Erismanna, Ive Kohlera, 1954.), Yippie (Yippie filmskog kolektiva, 1968.), Izmoizma (Manuela De Lande, 1979.), Weegeeova New Yorka(kamera Arthur Felling, montaža Amos Vogel, 1946.-1948./51.), Tajne formule (Rubéna Gámeza, 1965.), Hiroshime-Nagasaki, kolovoz, 1945. (Erik Barnouw, scenarij/montaža Paul Ronder, kamera Akira Iwasaki, 1945.-1970.) ili Vogelova omiljenog filma Šparoga (Suzan Pitt, 1979.).

Retrospektiva AMOS U ZEMLJI ČUDA realizira se u suradnji s festivalom Punto de Vista, koji je organizirao prikazivanje programa u prošlogodišnjem online izdanju u travnju, na poziv umjetničke direktorice Garbiñe Ortega. Prikazujemo kolektivni filmPisma koja nisu a jesu(2021.) video pisma upućena filmskim uzorima, prema ideji Garbiñe Ortega: Deborah Stratman snimila je pismo za Nancy Holt, Lynne Sachs za Jeana Vigoa, Alejo Moguillansky za Michelangela Antonionija, Raya Martin za Wesa Cravena, Jessica Sarah Rinland za Chicka Stranda, Diana Toucedo za Danièle Huillet, Beatrice Gibson za Barbaru Loden, Ninu Menkes i Bette Gordon, Nicolás Pereda za Chantal Akerman.

Također, Garbiñe Ortegapredstavlja epistolarnu knjigu Pisma kao filmovi (2021.) koja povezuje više od pedeset pisama, fotografije, crteže, skice, portrete. Neki od korespondenata: Robert Smithson, Nancy Holt, Harun Farocki, Apichatpong Weerasethakul, Nicole Brenez, Jean-Luc Godard, Jim Jarmusch, Tsai Ming-liang, Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, Stan Brakhage, Robert Bresson i drugi.

Kustosi/ce programa su Sanja Iveković, Alexander Horwath, Regina Schlagnitweit, Branka Benčić, Sabina Salamon, Tanja Vrvilo, Pedro Costa, James Benning, Nicole Brenez, Garbiñe Ortega, Jonathan Rosenbaum. Razgovore sa Sanjom Iveković pripremaju i vode Branka Benčić, Tanja Vrvilo, Sabina Salamon, Aleksandra Sekulić.

Filmske mutacije: festival nevidljivog filma su projekt umjetničko-teorijskog festivala o politikama filmskog kustostva nakon stoljeća filma i promišljanju modusa prijenosa sustava slika, znanja i memorije filmskog dispozitiva u digitalnom dobu. Politika projekta je povezivanje filmskih avangardi sa suvremenim umjetničkim i diskurzivnim praksama u različitim prikazivačkim i izvedbenim kontekstima. Projekt je pokrenula filmologinja i izvedbena umjetnica Tanja Vrvilo u Zagrebu 2007. godine na temelju esejističke korespondencije obavljene u filmsko-književnom časopisu Trafic koji je koncipirao Serge Daney, s autorima pisama Movie Mutations: Pisma neke djece nekoj djeci 1960-ih.  Filmski i video program za kino odvija se u okviru šire platforme TERESTRIČKE POLITIKE FILMA, a  program
VIDEORETROSPEKTIVE SANJE IVEKOVIĆ Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u suradnji s Filmskim mutacijama završni je dio projekta RIJEKA EPK 2020.

Programi se realiziraju u partnerstvu s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Art-kinom Croatia u Rijeci i kinom Kinoteka u Zagrebu. Projekte umjetničke organizacije Film-protufilm podržali su Hrvatski audiovizualni centar, Ministarstvo kulture RH, Ured za kulturu Grada Zagreba, Zaklada Kultura nova i
Language Barrier Productions.

Zahvaljujemo autorima svih filmova, njihovim producentima i distributerima, svim kustosima i suradnicima, a posebno
Sanji Iveković na velikodušnom ustupanju svog cjelokupnog video rada te uvida u osobnu praksu i dokumentaciju o povijesti videoumjetnosti
za programe i sudionike Filmskih mutacija.

Nadamo se da će vas naši programi nadahnuti!
AMOS IN WONDERLAND

Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit


“Kada me pitaju kako mogu danas biti optimističan u pogledu mogućnosti progresivne politike ili subverzivne umjetnosti, obično kažem: ‘Imam više povjerenja u svoje neprijatelje nego u prijatelje.’ Uvjeren sam da će moji neprijatelji nastaviti raditi najnečuvenije represivne stvari i da će tako neizbježno izazvati revolt onih koje se umjetno i nasilno isključuje ili guši. Snaga umjetničkog impulsa koji stvara ono što nazivamo avangardom ne može se prevladati i uvijek će se iznova uzdići.”
(Amos Vogel)


U travnju 2012., kada je Amos Vogel umro u dobi od 91 godine, New York Times je u osmrtnici iznio sljedeću očitu činjenicu: “Izvršio je utjecaj na povijest filma kojim se mogu pohvaliti samo malobrojni ne-filmaši.” Uslijedio je citat Martina Scorsesea: “Taj čovjek bio je div.” Pokušaj da takvom čovjeku odamo zasluženu počast na stogodišnjicu njegova rođenja naprosto mora propasti na jednako divovski način. Jedino čemu se možemo nadati s ovom filmskom selekcijom jest da ćemo prizvati neke nijanse Amosa Vogela – njegovu ostavštinu kao kustosa, pisca, utemeljitelja i učitelja filmske kulture – i slijediti njegov primjer: birati samo najbolje, ali izbjegavati birokratizam.

Amos Vogel(baum) rođen je u progresivnoj židovskoj obitelji u Beču, a ime je dobio po društvenom kritičaru i proroku iz 8. stoljeća. Odrastao je u legendarnom desetljeću “Crvenog Beča” i pohađao je srednju školu u vrijeme austrofašizma i nacionalsocijalističkog “anšlusa” Austrije 1938. Volio je filmove i knjige,
ali njegov je plan da bude književnik ostao neispunjen kada je, kako bi preživio, u ranoj mladosti postao prognanikom u New Yorku.

U jesen 1947., dok je još bio student Nove škole za društvena istraživanja na Manhattanu, Vogel je sa suprugom Marcijom osnovao Cinema 16 – “filmsko društvo za odrasle filmske gledatelje”, koje je prikazivalo “filmove koje ne možete vidjeti drugdje” u sklopu programa koji su prkosili svakoj kategorizaciji. Društvo Cinema 16 zaobilazilo je pravila cenzure i komercijalnog prikazivanja filmova, a s bazom članova koja je ubrzo narasla na 7000 obnovilo je obećanje pokreta filmskih klubova u međuratnoj Europi.
Postalo je središnjom obavještajnom službom u procvatu sjevernoameričke filmske kulture tijekom 1950-ih i 60-ih godina.

Godine 1963. Vogel je zatvorio Cinema 16, napisao knjigu za djecu i postao suosnivačem i jednim od direktora Njujorškog filmskog festivala. No krajem 1960-ih njegove ideje o tome što bi filmski festival mogao (a što ne bi smio) biti više nisu bile kompatibilne s kulturom velikog novca, osrednje umjetnosti i malograđanskog duha koja je vladala u Lincoln Centru. Vogel se okrenuo podučavanju i počeo osmišljavati knjigu za odrasle čitatelje. Zadržao je mjesto profesora na Sveučilištu u Pennsylvaniji dulje od bilo kojeg drugog u svojoj karijeri (1973.-91.), a njegova knjiga Film kao subverzivna umjetnost (1974.) pokazala se jednom od najlegendarnijih (i ikonografski najprivlačnijih) publikacija o filmu svih vremena. Obje aktivnosti nastavile su njegovu cjeloživotnu gestu neustrašivog dijeljenja i prikazivanja onoga što je vidio i razumio, a to je prije svega bila
moć umjetnosti i filma, kao i njihova ograničenja u suočavanju s poviješću.

Amosa smo osobno upoznali 1993. godine. Vratio se u Beč kako bi održao govor čiji bi se naslov mogao prevesti kao “Poziv na oprez” ili “Molba za sumnju”. Bio je skeptik i antidogmatski socijalist, duboko racionalan čovjek koji je veličao poluhipnotičke, iracionalne sile filma, modernist koji je uživao u predmodernom konceptu kabineta čuda gdje se još nije razdvajalo “umjetnost” od “kurioziteta”. Nadamo se da će naš homageprizvati taj duh – kao i neke od duhova koji su ga proganjali i tješili. Ne kopiramo njegove programe, ali Amos je prikazao ili napisao više od polovice filmova koje smo odabrali. Svakoj sekciji dodali smo uvodni element (zaslugom Paula Cronina), a izbor sadrži samo jedan igrani film – kao zamjenu za mnoge koji bi mogli zauzeti njegovo mjesto (Buñuel, Herzog, Chytilová ili Garrel). Kao i u Amosovim programima, tu je puno sukoba i animacije, znanosti i seksa.  A budući da je uvijek nastojao biti u toku s aktualnom produkcijom, uključili smo i novije filmove umjetnika koji su bili premladi,
a da bi ušli u njegovo vidno polje.

U Vogelovu pristupu uvijek je bilo prizvuka Abyja Warburga: ozbiljne igre vizualnog pamćenja i kulturnih asocijacija tog povjesničara umjetnosti
žive u njegovu odnosu prema filmovima. Tako se i ovaj program može promatrati kao “Atlas Mnemosyne” u spomen Amosu Vogelu.


(prevela | translated by Marina Schumann)


THE MUSEUM OF MODERN AND CONTEMPORARY ART

FILM MUTATIONS: FESTIVAL OF INVISIBLE CINEMA XV

ART-KINO RIJEKA
27. 11. 2021. – 04. 02. 2022.


KINO KINOTEKA ZAGREB 
31.01. – 02. 02. 2022.


IMAGE EXILE EYES DESIRE
ART-KINO RIJEKA

27.11.2021.

18:00
MAKE UP – MAKE DOWN 


RAZGOVOR SA SANJOM IVEKOVIĆ |
CONVERSATION WITH SANJA IVEKOVIĆ

Sanja Iveković, Tanja Vrvilo

EYES WAIT TO BE NOT


NO END, Sanja Iveković & Dalibor Martinis, 1983., video, boja, zvuk | colour, sound, 8’

CHANOYU, Sanja Iveković & Dalibor Martinis, 1983., video, boja, zvuk |
colour, sound, 11’

CRNO I BIJELO | BLACK AND WHITE, Sanja Iveković & Dalibor Martinis, 1985., video, boja, zvuk | colour, sound, 10’

GLAS TIŠINE | VOICE OF SILENCE, Sanja Iveković, 1987.-1989., video, boja, zvuk | colour, sound, 19:12’

THE BRIDE, THE BACHELORS. EVEN, Sanja Iveković & Dalibor Martinis, 1992., video, boja, zvuk | colour, sound, 15’

LICE JEZIKA | THE FACE OF THE LANGUAGE, Sanja Iveković, 1998., video, boja, zvuk | colour, sound. 1:40’

NEVIDLJIVE ŽENE ERSTE CAMPUSA | THE INVISIBLE WOMEN OF ERSTE CAMPUS, Sanja Iveković, 2016., video, boja zvuk | colour, sound, 33’07.12.2021.

18:00

MAKE UP – MAKE DOWN
RESENT BORDERS PAST EXILE


OSOBNI REZOVI | PERSONAL CUTS, Sanja Iveković, 1982., video, boja, zvuk |
colour, sound, 3:40’

BOROVI I JELE – SJEĆANJE ŽENA NA ŽIVOT U SOCIJALIZMU | PINES AND FIR TREES - WOMEN’S MEMORIES OF SOCIALISM, Sanja Iveković, 2002., video, boja, zvuk | colour, sound, 58’

LIJEPA NAŠA | OUR BEAUTIFUL, Sanja Iveković, 1998., video, boja, zvuk |
colour, sound, 1’  [tri verzije | three versions]

MASO I MISO IDU NA JEDRENJE | MASO ET MISO VONT EN BATEAU, Les Insoumuses: Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig, Ioana Wieder, Nadja Ringart, 1976., video, c/b., zvuk | b/w, sound, 55’
23.12.2021.

18:00
*MAKE UP – MAKE DOWN
CHANGE ROOTS SEVER LIFE

kustosica | curator: Branka Benčić

INSTRUKCIJE BR. 1 | INSTRUCTIONS NO. 1, Sanja Iveković, 1976., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 6’

SOLIDARNOST | SOLIDARITY, Joyce Wieland, 1973., 16-mm, boja, zvuk | colour, sound, 11’

SLATKO NASILJE | SWEET VIOLENCE, Sanja Iveković, 1974., video, c/b, zvuk |
b/w, sound, 12’

BORBA NIJE GOTOVA | LA LOTTA NON È FINITA, Annabella Miscuglio, Collettivo Femminista di Cinema, 1973., 16-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 28’

NEVIDLJIVE ŽENE ERSTE CAMPUSA | THE INVISIBLE WOMEN OF ERSTE CAMPUS, Sanja Iveković, 2016., video, boja, zvuk | colour, sound, 33’18.01.2022.

18:00
*MAKE UP – MAKE DOWN
OTHER IMAGE DECEPTIVE APPEARANCE

kustosica | curator: Tanja Vrvilo

PLEMENSKA BOGINJA | TRIBAL GODESS, Sanja Iveković, 1982., video,  boja, zvuk |  colour, sound, 4’

BUDI LIJEPA I ŠUTI! | SOIS BELLE ET TAIS-TOI! | THE STRUGGLE ISN’T OVER, Delphine Seyrig, 1976., video, boja, zvuk | colour, sound, 115’30.01.2022.

20:00
MMSU: MAKE UP – MAKE DOWN & FILM MUTATIONS: FESTIVAL OF INVISIBLE CINEMA 

RAZGOVOR | CONVERSATION: POLITIKE OSOBNIH REZOVA | POLITICS OF PERSONAL CUTS
Aleksandra Sekulić, Sonja Pregrad, Branka Benčić,
Sabina Salamon, Tanja Vrvilo


DARK PLACE DIRTY DESIRE LIGHT PAIN

kustosice | curators: Branka Benčić, Tanja Vrvilo

SLATKO NASILJE | SWEET VIOLENCE, Sanja Iveković,  1974., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 12’

SEMIOTIKA KUHINJE | SEMIOTICS OF THE KITCHEN, Martha Rosler, 
1975., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 6’

REKONSTRUKCIJE 1952-76 | RECONSTRUCTIONS 1952-76, Sanja Iveković, 
1976., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 10’

TV TIMER, Sanja Iveković i Dalibor Martinis, 1973., video, c/b, zvuk | b/w, silent, 5’
[fragment video instalacije | fragment of the video installation]

OSOBNI REZOVI | PERSONAL CUTS, Sanja Iveković, 1982., video, boja, zvuk | colour, sound, 3:40’

MUHA | FLY, Yoko Ono & John Lennon,  1971., 16-mm, boja, zvuk | colour, sound, 25’

PRAKSA ČINI MAJSTORA | ÜBUNG MACHT DEN MEISTER | PRACTICE MAKES A MASTER, Sanja Iveković, 1982., video, boja, zvuk | colour, sound, 2:36’
[fragment performansa | fragment of the performance ]

PRAKSA ČINI MAJSTORA | ÜBUNG MACHT DEN MEISTER | PRACTICE MAKES A MASTER, Sanja Iveković, performer Sonja Pregrad, 2009., video, boja, zvuk |
colour, sound, 16:38 [re-enactment]

SVAKA REVOLUCIJA JE BACANJE KOCKE | TOUTE RÉVOLUTION EST UN COUP DE DÉS | EVERY REVOLUTION IS A THROW OF THE DICE, Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 1977., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 10’

GLEDANJE U... | LOOKING AT..., Sanja Iveković, 1974., video, c/b, zvuk |
b/w, sound, 9:50’

SVJETIONIK | LIGHTHOUSE, Sanja Iveković, 1987.-2001., foto, video, c/b, zvuk | b/w, sound, 4[dio instalacije | part of the installation]

KINO KINOTEKA ZAGREB
31. 01. – 02. 02. 2022.

31.01.2022.

16:00

PROGRAM 5  | AMOS U ZEMLJI ČUDA: TAJNE I OTKRIVENJA – MJUZIKL | AMOS IN WONDERLAND : SECRETS AND REVELATIONS – A MUSICAL

kustosi | curators: Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit

VIDEO-INTRO, Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit, 2021., 7:17’ [kustosi programa AMOS U ZEMLJI ČUDA | curators of the programme
AMOS IN WONDERLAND]

INTRO: AMOS VOGEL 2003., interview Paul Cronin [isječak: Film kao subverzivna umjetnost: Amos Vogel i Cinema 16 | extract: Film as a Subversive Art:
Amos Vogel and Cinema 16], 2:49’

VATROMET | FIREWORKS, Kenneth Anger, 1947., 16-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 14’  
SEVILJSKI ZEC | RABBIT OF SEVILLE, Chuck Jones,  1950., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 7’

TARANTULA | LA TARANTA, Gian Franco Mingozzi, 1962., 35-mm, c/b, zvuk |
b/w, sound, 19’

ZDRAVI LJUDI ZA RAZONODU | HEALTHY PEOPLE FOR FUN, Karpo Godina, 
1971., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 15’

ŠPAROGA | ASPARAGUS, Suzan Pitt,  1979., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 19’

FILM JE. 3.1 | FILM IST. 3.1 | FILM IS. 3.1, Gustav Deutsch,  1998., 16-mm, boja & c/b, zvuk | colour & b/w, sound, 4’ [fragment FILM IST. 1–6]

O, DOMOVINO MOJA | OH MY HOMELAND, Stephanie Barber, 
2019., 16-mm, boja, zvuk | colour, sound, 4’
[izvođačica | performed by: Leontyne Price]


18:00

RAZGOVOR SA SANJOM IVEKOVIĆ:
TOČKE SUSRETA | CONVERSATION WITH
SANJA IVEKOVIĆ: MEETING POINTS

Sanja Iveković, Branka Benčić, Goran Sergej Pristaš,
Sonja Pregrad, Sabina Salamon, Aleksandra Sekulić, Tanja Vrvilo  


19:00
OTVORENJE | OPENING:  FILMSKE MUTACIJE: FESTIVAL NEVIDLJIVOG FILM XV |  FILM MUTATIONS: FESTIVAL OF INVISIBLE CINEMA XV

PROVIDE PLEASURE LESS GUILT OUTSIDE

kustosica | curator: Branka Benčić

JEDAN DAN IZAZOVNA | UN JOUR VIOLENTE, Sanja Iveković, 
1976., video performans | video performance, c/b, zvuk | b/w, sound, 21’

FUZIJE | FUSES, Carolee Schneeman, 1964.-67., 16-mm, boja, bez zvuka | colour, silent, 25’

OSOBNI REZOVI | PERSONAL CUTS, Sanja Iveković, 1982.,
video, boja, zvuk | colour, sound, 3:40’

REMOTE...REMOTE..., VALIE EXPORT, 1973., 16-mm, boja, zvuk | colour, sound, 10’

MEETING POINT, Sanja Iveković, 1978., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 5:50’

OPĆA OPASNOST (SAPUNICA) | GENERAL ALERT (SOAP OPERA),
Sanja Iveković, 1995., video, boja, zvuk | colour, sound, 5’

PRAKSA ČINI MAJSTORA | ÜBUNG MACHT DEN MEISTER | PRACTICE MAKES A MASTER, Sanja Iveković, 1982., video, boja, zvuk | colour, sound, 2:36’
[fragment performansa | fragment of the performance]

PRAKSA ČINI MAJSTORA | ÜBUNG MACHT DEN MEISTER | PRACTICE MAKES A MASTER, Sanja Iveković, performer Sonja Pregrad,  2009., video, boja, zvuk colour, sound, 16:38 [re-enactment]

INÊS, Delphine Seyrig, 1974., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 19’


21:00
GO EAST REACH WEST

kustosica | curator: Tanja Vrvilo

INSTRUKCIJE BR. 1 | INSTRUCTIONS NO. 1, Sanja Iveković,  1976., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 6’

KUĆA OD LAVE | CASA DE LAVA | DOWN TO EARTH, Pedro Costa, 1994., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 110’01.02.2022.

16:00

PROGRAM 4  | AMOS U ZEMLJI ČUDA:
DJECA IMAJU VLASTITE ZAKONE  |
AMOS IN WONDERLAND: CHILDREN HAVE
THEIR OWN LAWS 

kustosi | curators: Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit

INTRO: 26. OŽUJKA 2020.: KAKO JE MALI LORI POSJETIO TIMES SQUARE, ČITA MATTHEW | MARCH 26, 2020: HOW LITTLE LORI VISITED TIMES SQUARE READ BY MATTHEW, Amy Bowman,  2020., digital, boja, zvuk | colour, sound, 7’

POVRATAK U ŠKOLU | RENTRÉE DES CLASSES | BACK TO SCHOOL, Jacques Rozier, 1956., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 24’

IMAM OSAM GODINA | J’AI HUIT ANS | I’M EIGHT YEARS OLD, Yann Le Masson, Olga Poliakoff, ideja | an idea by René Vautier, 1961., 35-mm, boja, zvuk |
colour, sound, 9 min

RAZNESI MOJ GRAD | SAUTE MA VILLE | BLOW UP MY TOWN, Chantal Akerman, 1968., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 13’  

U
SAMLJENIČKI ČIN #4 | SOLITARY ACTS #4, Nazli Dinçel, 
2015., 16-mm, boja, zvuk | colour, sound, 8’

SVIJET SUTRAŠNJICE | WORLD OF TOMORROW, Don Hertzfeldt, 
2015., digital, boja, zvuk | colour, sound, 17’


18:00
ENTRANCE EXIT HISTORY CIRCLE  

kustosica | curator: Tanja Vrvilo

RESNIK, Sanja Iveković,  1994., foto, video, c/b, zvuk | b/w, sound, 12’
[dio videoinstalacije | part of the video installation]

OPĆA OPASNOST (GODARD) | GENERAL ALERT (GODARD), Sanja Iveković, 
1995.-2000., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 3:10’

MOLITVA ZA SARAJEVO | JE VOUS SALUE, SARAJEVO | I SALUTE YOU, SARAJEVO, Jean-Luc Godard, 1993., video, boja, zvuk | colour, sound, 2’

SLATKO NASILJE | SWEET VIOLENCE, Sanja Iveković, 
1974, video, c/b, zvuk | b/w, sound, 12’

SVJETIONIK | LIGHTHOUSE, Sanja Iveković,  1987-2001, foto, video, c/b, zvuk, b/w, sound, 4’  [dio instalacije | part of the installation]

PONAVLJANJE JE MAJKA: PERFORMANS NADA DIMIĆ. PISMO | REPETITIO EST MATER: NADA DIMIĆ PERFORMANCE. A LETTER, 
1998, video, boja, zvuk | colour, sound, 14’  [fragment performansa |
fragment of the performance]

WE’LL BE STRANGERS, Julie Rodrigue, digital,  2021., boja, zvuk | colour, sound, 46’

PISMA KOJA NISU A JESU | LAS CARTAS QUE NO FUERON TAMBIÉN SON | THE LETTERS THAT WEREN’T ALSO ARE), ideja | an idea by Garbiñe Ortega, 
2021., digital, boja, zvuk | colour, sound, 58’

Deborah Stratman → Nancy Holt, 6:54’; Lynne Sachs → Jean Vigo, 4:56’; Alejo Moguillansky → Michelangelo Antonioni, 17:43’; Raya Martin → Wes Craven 7:06’; Jessica Sarah Rinland → Chick Strand 6:50’; Diana Toucedo → Danièle Huillet 8:02’; Beatrice Gibson → Barbara Loden, Nina Menkes and Bette Gordon, 3:58’; Nicolás Pereda → Chantal Akerman, 4:58’


21:00
DISPLACE LAND SHIFT HOME

kustosica | curator: Tanja Vrvilo

REKONSTRUKCIJE 1952-76 | RECONSTRUCTIONS 1952-76, Sanja Iveković, 
1976., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 10’

TARRAFAL, Pedro Costa,  2007., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 16’

NA PARADISE ROADU | ON PARADISE ROAD, James Benning,  2020.,
digital, boja, zvuk | colour, sound, 75’02.02.2022.

17:00
PROGRAM 6  | AMOS U ZEMLJI ČUDA: NAGLAVAČKE | AMOS IN WONDERLAND:
TOPSY-TURVY

kustosi | curators: Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit

INTRO: AMOS VOGEL 2003, interview Paul Cronin [isječak: Film kao subverzivna umjetnost: Amos Vogel i Cinema 16 | extract: Film as a Subversive Art: Amos Vogel and Cinema 16], 4:59’

LJUDI I PRAŠINA | MEN AND DUST, Lee Dick, Sheldon Dick, 
1940., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 16’

IZOKRENUTI SVJETOVI | VERKEHRTE WELTEN | LIVING IN A REVERSED WORLD, 1954., 16-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 11’

LA FÓRMULA SECRETA, Rubén Gámez, 1965., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 44’

IZVANJSKI SVIJET | THE EXTERNAL WORLD, David OReilly,  2010., digital,
boja, zvuk | colour, sound, 17’


19:00
RIGHT MOVE WRONG TURN

kustosica | curator: Branka Benčić

MAKE UP – MAKE DOWN, Sanja Iveković, 1978., video, boja, zvuk |
colour, sound, 9:36’

CALAMITY JANE & DELPHINE SEYRIG, PRIPOVIJEST | CALAMITY JANE & DELPHINE SEYRIG, A STORY, Babette Mangolte,  2020., digital, boja, zvuk |
colour, sound, 87’


21:00
PROGRAM 3  | AMOS U ZEMLJI ČUDA: IGRALIŠTE | AMOS IN WONDERLAND: PLAYGROUND

kustosi | curators: Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit

VIDEO-INTRO, Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit, 2021, 7:17’ [kustosi programa AMOS U ZEMLJI ČUDA | curators of the programme AMOS IN WONDERLAND]

INTRO: AMOS VOGEL 2003, interview Paul Cronin [isječak: Film kao subverzivna umjetnost: Amos Vogel i Cinema 16 | extract: Film as a Subversive Art: Amos Vogel and Cinema 16], 4.7’

6/64 MAMA I TATA | 6/64 MAMA UND PAPA, 1964., Kurt Kren, 16-mm, boja, bez zvuka | colour, silent, 4’

YIPPIE, 1968, Yippie Film Collective,  1968., 16-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 13’

W.R. – MISTERIJE ORGANIZMA | W.R.: MYSTERIES OF THE ORGANISM, 
1971., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 85’
ART-KINO RIJEKA

02.02.2022.

16:00
ENTRANCE EXIT HISTORY CIRCLE

kustosica | curator: Tanja Vrvilo
RESNIK, Sanja Iveković, 1994., foto, video, c/b, zvuk | b/w, sound, 12’

FluxFilm br. 10: ULAZ u IZLAZ | FluxFilm No. 10: ENTRANCE to EXIT, George Brecht, 
1965., 16-mm, c/b, bez zvuka, 6:30’

MJERE UDALJENOSTI | MEASURES OF DISTANCE, Mona Hatoum, 
1988., video, boja, zvuk, 16’

PONAVLJANJE JE MAJKA: PERFORMANS NADA DIMIĆ. PISMO | REPETITIO EST MATER: NADA DIMIĆ PERFORMANCE. A LETTER,  1998., video, boja, zvuk | colour, sound, 14’ [fragment performansa | fragment of the performance]

OVDJE I DRUGDJE | ICI ET AILLEURS | HERE AND ELSEWHERE, Jean-Luc Godard & Anne-Marie Miéville, 1976., 16-mm, boja, zvuk | colour, sound, 53’

18:00  

PROGRAM 1 | AMOS U ZEMLJI ČUDA: NOVI DOM | AMOS IN WONDERLAND: A NEW HOME

kustosi | curators: Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit
VIDEO-INTRO, Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit, 2021, 7:17’ [kustosi programa AMOS U ZEMLJI ČUDA | curators of the programme
AMOS IN WONDERLAND]

INTRO: AMOS VOGEL 2003, interview Paul Cronin [isječak: Film kao subverzivna umjetnost: Amos Vogel i Cinema 16 | extract: Film as a Subversive Art: Amos Vogel and Cinema 16], 6.56’

NA ULICI | IN THE STREET, Helen Levitt, James Agee, Janice Loeb, 
1944.-1948., 16-mm, c/b, bez zvuka | b/w, silent, 15’

WEEGEEOV NEW YORK | WEEGEE’S NEW YORK, camera Arthur Fellig, editing Amos Vogel, 1946.-1948./51., 16-mm, zvuk, boja, 21’

ČUDESNI PRSTEN THE WONDER RING, Stan Brakhage, 
1956., 16-mm, boja, bez zvuka | colour, silent, 6’

NEDJELJA | SUNDAY, Dan Drasin, 1961., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 17’

IZMOIZAM | ISM ISM, Manuel De Landa, 1961., 35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 17’
 
OPERACIJA JANE WALK | OPERATION JANE WALK, Leonhard Müllner, Robin Klengel, 2017., digital, boja, zvuk | colour, sound, 16’


20:30 
OTVORENJE | OPENING: 
FILMSKE MUTACIJE: FESTIVAL
NEVIDLJIVOG FILMA XV | 
FILM MUTATIONS: FESTIVAL OF
INVISIBLE CINEMA XVGO EAST REACH WEST

kustosica | curator: Tanja Vrvilo
SVAKE MINUTE – VIJESTI IZ PODRUMA | EVERYMINUTE –
NEWS FROM THE CELLAR, Sanja Iveković, 
2002.-2004., foto, video, boja, zvuk, 0:50’ [dio instalacije | part of installation]

KUĆA OD LAVE | CASA DE LAVA | DOWN TO EARTH, Pedro Costa, 
1994., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 110’
03.02.2022.

16:00
PROGRAM 2 | AMOS U ZEMLJI ČUDA: U LJUBAVI I  RATU | AMOS IN WONDERLAND: IN LOVE AND WAR

kustosi | curators: Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit
INTRO: AMOS VOGEL 2003, interview Paul Cronin [isječak: Film kao subverzivna umjetnost: Amos Vogel i Cinema 16 | extract: Film as a Subversive Art: Amos Vogel and Cinema 16], 1.34’

BLITZ WOLF, Tex Avery, 1942., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 10’
DNEVNIK ZA TIMOTHYJA | A DIARY FOR TIMOTHY, Humphrey Jennings, 1945.,
35-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 39’

HIROSHIMA-NAGASAKI, KOLOVOZ, 1945. | HIROSHIMA-NAGASAKI, AUGUST 1945, Erik Barnouw, scenarij/montaža | script/editing Paul Ronder, kamera | camera Akira Iwasaki, 1945.-1970., 16-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 16

KRENI ONIM U 5:10 ZA ZEMLJU SNOVA | TAKE THE 5:10 TO DREAMLAND,
Bruce Conner, 1977., 16-mm, sepia, zvuk | sound, 6’

VOYAGERI | THE VOYAGERS, Penny Lane,  2010., video, boja, zvuk | colour, sound, 16’
 

18:00
REPLACE HOPE AVOID TOUCH

kustosica | curator: Tanja Vrvilo
OPĆA OPASNOST (GODARD) | GENERAL ALERT (GODARD), Sanja Iveković,  
1995.-2000., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 3:10’

MOLITVA ZA SARAJEVO | JE VOUS SALUE, SARAJEVO | I SALUTE YOU, SARAJEVO, Jean-Luc Godard,  1993., video, boja, zvuk | colour, sound, 2’

MAŠTANJA SVJEŽE UDOVICE | FANTASY OF A FRESH WIDOW, Sanja Iveković,  2002., foto, video, boja, bez zvuka | colour, silent, 6:40’
[dio video instalacije | part of the video installation]

MOJE IME JE NERMINA ZILDŽO (MY NAME IS NERMINA ZILDŽO), Sanja Iveković,  2002., foto, video, boja, zvuk | colour, sound, 23:08’
[dio instalacije | part of installation]

U OČEKIVANJU GODOTA... U SARAJEVU | EN ATTENDANT GODOT... À SARAJEVO, Nicole Stéphane, 1993., video, boja, zvuk | colour, sound, 26’

TARRAFAL, Pedro Costa,  2007., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 16’
 

20:00
RIGHT MOVE WRONG TURN

kustosica | curator:  Branka Benčić
MAKE UP – MAKE DOWN, Sanja Iveković, 1978., video, boja, zvuk | colour, sound, 9:36’

TEHNOLOGIJA/TRANSFORMACIJA: ČUDESNA ŽENA | TECHNOLOGY/TRANSFORMATION: WONDER WOMAN, Dara Birnbaum,  
1978.-1979., video, boja, zvuk | colour, sound, 5:50’

CALAMITY JANE & DELPHINE SEYRIG, PRIPOVIJEST | CALAMITY JANE & DELPHINE SEYRIG, A STORY, Babette Mangolte, 2020., digital, boja, zvuk |
colour, sound, 87’
04.02.2022.

16:00
PROGRAM 5 | AMOS U ZEMLJI ČUDA: TAJNE I OTKRIVENJA – MJUZIKL | AMOS IN WONDERLAND: SECRETS AND REVELATIONS – A MUSICAL

kustosi | curators: Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit

VIDEO-INTRO, Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit, 2021, 7:17’ [kustosi programa AMOS U ZEMLJI ČUDA | curators of the programme AMOS IN WONDERLAND]

INTRO: AMOS VOGEL 2003, interview Paul Cronin [isječak: Film kao subverzivna umjetnost: Amos Vogel i Cinema 16 | extract: Film as a Subversive Art: Amos Vogel and Cinema 16], 2:49’

VATROMET | FIREWORKS, Kenneth Anger, 1947., 16-mm, c/b, zvuk c b/w, sound, 14’

SEVILJSKI ZEC | RABBIT OF SEVILLE, Chuck Jones, 1950., 35-mm, boja, zvuk |
colour, sound, 7’

TARANTULA | LA TARANTA, Gian Franco Mingozzi, 1962., 35-mm, c/b, zvuk |
b/w, sound, 19’

ZDRAVI LJUDI ZA RAZONODU | HEALTHY PEOPLE FOR FUN, Karpo Godina, 1971,, 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 15’

ŠPAROGA | ASPARAGUS, Suzan Pitt, 1979, 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 19’

FILM JE. 3.1 | FILM IST. 3.1 | FILM IS. 3.1, Gustav Deutsch, 1998, 16-mm, boja & c/b | colour & b/w, sound, 4’ [fragment FILM IST. 1–6]

O, DOMOVINO MOJA | OH MY HOMELAND, Stephanie Barber, 2019, 16-mm, boja,
zvuk | colour, sound, 4’18:00

RAZGOVOR SA SANJOM IVEKOVIĆ |
CONVERSATION WITH
SANJA IVEKOVIĆ


Sanja Iveković, Branka Benčić, Ivana Bago,
Sabina Salamon, Tanja Vrvilo

IMAGE EXILE EYES DESIRE |
SLIKA EGZIL OČI ŽUDNJA

kustosice | curators: Branka Benčić, Tanja Vrvilo
JEDAN DAN IZAZOVNA | UN JOUR VIOLENTE, Sanja Iveković, 
1976., video performance, c/b, zvuk | b/w, sound, 21’


FUZIJE | FUSES, Carolee Schneeman,  1964.-67., 16-mm, boja, bez zvuka |
colour, silent, 25’

OSOBNI REZOVI | PERSONAL CUTS, Sanja Iveković, 
1982., video, boja, zvuk | colour, sound, 3:40’

REMOTE...REMOTE..., VALIE EXPORT,  1973., 16-mm, boja, zvuk | colour, sound, 10’

OPĆA OPASNOST (SAPUNICA) | GENERAL ALERT (SOAP OPERA), Sanja Iveković, 
1995., video, boja, zvuk | colour, sound, 5’

PRAKSA ČINI MAJSTORA | ÜBUNG MACHT DEN MEISTER | PRACTICE MAKES A MASTER, Sanja Iveković,  video, boja, zvuk | colour, sound, 2:36’
[fragment performansa | fragment of the performance]

PRAKSA ČINI MAJSTORA | ÜBUNG MACHT DEN MEISTER | PRACTICE MAKES A MASTER, Sanja Iveković, performer Sonja Pregrad,  2009., video, boja, zvuk | colour, sound, 16:38 [re-enactment]

INÊS, Delphine Seyrig, 1974., video, c/b, zvuk | b/w, sound, 19’

MAYA, Sanja Iveković, 1986., video, boja, zvuk | colour, sound, 26:39’
21:00
PROGRAM 3 | AMOS U ZEMLJI ČUDA: IGRALIŠTE | AMOS IN WONDERLAND: PLAYGROUND

kustosi | curators: Alexander Horwath, Regina Schlagnitweit
VIDEO-INTRO, Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit, 2021, 7:17’ [kustosi programa AMOS U ZEMLJI ČUDA | curators of the programme AMOS IN WONDERLAND]

INTRO: AMOS VOGEL 2003, interview Paul Cronin [isječak: Film kao subverzivna umjetnost: Amos Vogel i Cinema 16 | extract: Film as a Subversive Art: Amos Vogel and Cinema 16], 4.7’

6/64 MAMA I TATA | 6/64 MAMA UND PAPA,  Kurt Kren, 1964., 16-mm, boja, zvuk | colour, silent, 4’

YIPPIE, Yippie Film Collective, 1968., 16-mm, c/b, zvuk | b/w, sound, 13’

W.R. – MISTERIJE ORGANIZMA | W.R.: MYSTERIES OF THE ORGANISM,  Dušan Makavejev, 1971., 35-mm, boja, zvuk | colour, sound, 85’
IMPRESSUM

Produkcija | Produced by: Film-protufilm

Umjetnička direktorica | Artistic director: Tanja Vrvilo

Partnerski program MAKE UP - MAKE DOWN, Videoretrospektiva Sanje Iveković za kino | Programme cooperation MAKE UP - MAKE DOWN, Sanja Iveković’s videoretrospective:  MMSU Rijeka (Branka Benčić, Sabina Salamon),
Art-kino (Slobodanka Mišković)


Kustosi/ce | Curators: Sanja Iveković, Alexander Horwath, Regina Schlagnitweit,  Branka Benčić, Sabina Salamon, Nicole Brenez, Jonathan Rosenbaum,
Pedro Costa, James Benning, Tanja Vrvilo


Umjetnička asistentica | Artistic assistant: Jasna Givens

Programski koordinatori | Programme coordinators: Jasna Givens,
Maja Alibegović, Miodrag Vučinić, Ana Šegrt


           Koordinatorica projekcija | Coordination of screenings: Jasna Givens 

Koordinatorica projekcija videoretrospektive Sanje Iveković |
Coordination of screenings of Sanja Iveković’ videoretrospective:
Maja Alibegović


Urednici programskih knjižica i publikacija | Editors of programme booklets and publications: Damir Gamulin, Tanja Vrvilo, Branka Benčić, Sabina Salamon,
Gaetano Liberti, Bartol Babić Vukmir, Dina Pokrajac, Karla Crnčević


Urednici simpozija | Symposium editors:  Tanja Vrvilo, Goran Sergej Pristaš, Aleksandra Sekulić, Branka Benčić, Sabina Salamon, Marta Baradić, Jelena Androić

Programska podrška | Programme support: DB Indoš, Maja Vrvilo, Rick Wilkinson (Language Barrier Productions), Branka Benčić, Sabina Salamon (Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka), Mario Kozina, Maja Jurić Ivoš, Dejan Sladović (kino Kinoteka); Slobodanka Mišković, Ana Šegrt, Miodrag Vučinić, Andrea Vranić, Marta Ban  (Art-kino), Kumjana Novakova (Pravo ljudski film festival)

Koncept, dizajn, razvoj web stranice | Concept, design, development of
web page:
Gaetano Liberti


Dizajn programskih publikacija i razglednica | Design of
programme publications:
Gaetano Liberti


Dizajn  plakata i knjige RESNIK-BOOK | Design of poster and RESNIK-BOOK: Damir Gamulin
Tekstovi, bilješke, prijevodi | Texts, notes, translations: Alexander Horwath, Regina Schlagnitweit, Jacques Rancière, Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Diedrich Diederichsen, Danièle Huillet & Jean-Marie Straub, Serge Daney, Bernard Eisenschitz, Robert Desnos, Franz Kafka, Nicole Brenez, Jonathan Rosenbaum, Marina Schumann, Ljiljana Filipović, Bartol Babić Vukmir, Tanja Vrvilo, Tom Holert, Bojana Pejić, Silvia Eiblmayr, Vesna Vuković, Sonja Pregrad, Dina Pokrajac, Karla Crnčević, Lidija Toman,  Claudia Pummer,  Chris Fujiwara,  Tag Gallagher, Jasna Žmak, Julie Rodrigue,  Babette Mangolte,  Patricia Pisters, Gene Youngblood Prijevod filmova i titlanje | Film translation and subtitling:
Marko Godeč - Ministarstvo titlova, Vanda Gajšak Đokić - Dobbin


Projekcionisti | Screenings coordinators: Romano Perić, Ana Jurčić,
Gregor Bogdanović (16/35-mm + DCP, Art-kino), Igor Šubat,
Miroslav Kraljević, Marijan Bošnir (16/35-mm + DCP, kino Kinoteka)


Audiovizualno opremanje i arhiviranje | Audiovisual equipment and archiving:  
Damir Bartol Indoš


Foto i video dokumentacija | Photo and video documentation: 
Miro Manojlović, Nina Đurđević, Nataša Radović, Hrvoje Radnić, Vid Begić, Filip Zadro


Tisak kataloga i promidžbenih materijala | Printing of catalogues and promo materials:Kerschoffset, Ars kopija,  Sveučilišna tiskara

Prijevoz  | Transportation: Vadium d.o.o. (DHL), DB Schenker (UPS), Šarlog d.o.o., Tomislav Crnković (Panda Wheels)

ZAHVALE / AKNOWLEDGEMENTS:
Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Diedrich Diederichsen, Paul Cronin, Nicole Brenez, James Benning, Dylan Lustrin (neugerriemschneider), Pedro Costa,  Jonathan Rosenbaum, Katie Trainor (The Circulating Film & Video Library, The Museum of Modern Art), Garbiñe Ortega, Cristian Ruiz, Teresa Morales de Álava (Punto de Vista),  Karpo Godina, Darja Hlavka Godina, Igor Prassel (Slovenska kinoteka), Milena Fiore, Aurora Palandrani (Fondazione AAMOD), Seth Mitter (Canyon Cinema), Light Cone, Corinna Reicher (British Film Institute); Nicole Fernandez Ferrer, Peggy Préau (Centre audiovisuel Simone de Beauvoir ), Louise PARAUT (Gaumont), Wafa Ghermani (The Cinémathèque Française), Lara Wolfs (CINEMATEK – Cinémathèque royale), Céline Brouwez (CHANTAL AKERMAN FOUNDATION - CINEMATEK), Carmen Accaputo, Cesare Landricina (Cineteca di Bologna), Marie-Pierre TISSANDIER (DISTRIBUTION SERVICE), Barbara Ulrich, Christophe Clavert (straub-huillet-films, BELVA Film), Andrew Adar (Maysles Films), Blue Kraning, Laura Kraning, Stephanie Barber, L. Joshua Schmell, Yael Greenberg (UNKNOWN ENTITY, INC.), Sara Wessen Chang (McEvoy Foundation for the Arts), Laetitia Dubois (film-documentaire.fr), Laurence Berbon (Tamasa Distribution), Dustin Lawrence  (Vtape), Carsten Spicher, Martin Gensheimer (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH), Isabelle Piechaczyk (Sixpackfilm),  LUCIA EFEITOS ESPECIAIS LDA, Sara Ickow (International Center of Photography), Hannah Sage Kay, Karl McCool (Electronic Arts Intermix EAI), Elliot Lardenois, Florence Keller (L'Agence du court métrage ), LUX, Roselly Torres (Third World Newsreel), Angelika Ramlow, Carsten Zimmer, Cornelis Los (Arsenal - Institut für Film und Videokunst e.V.) Daniel Drasin, Eliel Santos, Steven K. Hill (UCLA Film & Television Archive), Jed Rapfogel, John Klacsmann (Anthology Film Archives),  Francesca Bozzano, Nicolas Damon, Yuna Le Masson, La Cinémathèque de Toulouse, Mark Toscano, Edda Manriquez (Academy of Motion Picture Arts and Sciences),  Fundació Antoni Tàpies


Program videoretrospektive Sanje Iveković MAKE UP - MAKE DOWN za kino odvija se u kontekstu izložbe u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci  u suorganizaciji s Filmskim mutacijama: festivalom nevidljivog filma XV | Program of videoretrospective by Sanja Iveković MAKE UP – MAKE DOWN for the cinema is made in the framework of the exhibition at the Museum of Modern and Contemporary Art, in collaboration with Film Mutations: Festival of Invisible Cinema XV

Filmske mutacije: festival nevidljivog filma, umjetničko-teorijski projekt o politikama filmskog kustostva i promišljanje modusa prijenosa filmskog dispozitiva u digitalnom dobu, pokrenula je 2007. godine u Zagrebu izvedbena umjetnica i filmologinja Tanja Vrvilo. | Film Mutations: Festival of Invisible Cinema is an art & theory project on the politics of film curatorship and modes of migration of the cinematic dispositive in digital era, initiated in Zagreb in 2007 by performance artist and filmologist Tanja Vrvilo.

Producent projekta je umjetnička organizacija Film-protufilm u partnerstvu s  Muzejom moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, Art-kinom Croatia, kinom Kinoteka Zagreb.  | Producer of the project is art organisation Film-protufilm in partnership with The Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka, Art-kino Croatia and Kino Kinoteka Zagreb.  

Naše programe podržavaju | supported by: Hrvatski audiovizualni centar, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ured za kulturu Grada Zagreba,
Language Barrier Productions, Inc., Zaklada Kultura nova,  Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.