SERIJE ZA INVIZIBILNO KINO
SERIES FOR INVISIBLE CINEMA
ČITATELJIČINA PETLJA | READER LOOP

DIGITAL, BOJA, ZVUK, 51 MIN

READER LOOP JE SNIMAN U MOM DOMU U VAL VERDEU, KALIFORNIJI.
BILJEŠKA: IZ MOG FILMA READERS, U NASTAJANJU. (J.B.)

READER LOOP IS FILMED IN MY HOME IN VAL VERDE, CALIFORNIA.
FROM A FILM IN-PROGRESS CALLED READERS, IN PROGRESS.(J.B.)

PETLJA KOKSA | COKE LOOP

DIGITAL, BOJA, ZVUK, 58 MIN


COKE LOOP JE SNIMLJEN U DUISBURGU, U NJEMAČKOJ KOKSARI (COKE KAO U COAL, NE COLA) S RASHLADNIM TORNJEM. IZ MOG FILMA RUHR, IZ 2009. GODINE.
BILJEŠKA: KOKS JE PREGRIJANI UGLJEN KOJI SE ZATIM HLADI VODOM. (J.B.)

COKE LOOP IS FILMED IN DUISBURG, GERMANY OF A COKE (AS IN COAL, NOT COLA) PLANT COOLING TOWER. FROM MY FILM RUHR, 2009. NOTE: COKE IS SUPER HEATED COAL THAT IS THEN COOLED WITH WATER. (J.B.)

KARTOLINE ZA VIZUALNI ITINERARIJ S JAMESOM BENNINGOM OD 30. OŽUJKA DO 4. TRAVNJA 2017. U ZAGREBU, RIJECI I VODNJANU.


KRAJEM PROSINCA, U MUZEJU SUVREMENE UMJETNOSTI U ZAGREBU PRIKAZALI SMO TRI NOVA DIGITALNA FILMA ZA DVA PROSTORA JAMESA BENNINGA, AMERIČKOG UMJETNIKA POLITIKA KRAJOLIKA, TRANSCENDENTALISTE, PJESNIKA I MATEMATIČARA SLIKA VREMENA. BENNING JE JEDAN OD NAJUSTRAJNIJIH MISLIOCA I PRAKTIČARA AMERIČKE FILMSKE NEOAVANGARDE, KOJI U SVOM RADU USLOŽNJAVA MANIPEJSKI MAKSIMALIZAM STRUKTURALNOG FILMA S POČETKA 1970-IH SA SUSTAVIMA OSOBNE EKOZOFIJE POKRETNIH SLIKA. BENNINGOVE INSTALACIJE ZA KINO (MJERENJE PROMJENE, 2016.)  I GALERIJSKI PROSTOR (ASH 01, 2016. I SPALJENA ZEMLJA, 2016.) BILE SU PROLOG DESETOM, SIJEČANJSKOM IZDANJU FILMSKIH MUTACIJA, ALI I DOLASKU DUGO IŠČEKIVANOG AUTORA KRAJEM OŽUJKA.

ZA SVOJE PRVO PUTOVANJE U ZAGREB, RIJEKU I VODNJAN OD 30. OŽUJKA DO 4. TRAVNJA OVE GODINE, JAMES BENNING ĆE UPRIZORITI ŠEST VIZUALNIH FORMULA ZA RAČUNANJE RADA VREMENA U SERIJI PETLJI BEZ NAZIVA (VRIJEME). BENNINGOVA VELIKA PETLJA PSIHOGEOGRAFSKA JE MAPA ŠEST DIGITALNIH LOOPOVA ZA POMNO IŠČITAVANJE ŠEST SUSTAVA PROMJENE VREMENA, KOJE ĆE AUTOR OTVARATI DAN PO DAN U ŠEST RAZLIČITIH GALERIJSKIH AMBIJENATA SA SUDIONICIMA CIJELOG ILI DIJELA RAČUNALNOG ITINERARIJA.

KRAJOLICI SU FUNKCIJE VREMENA, A SUBJEKTI SU FUNKCIJE KRAJOLIKA GOVORI BENNING O SVOJOJ POLITICI ESTETIKE U TRAJANJU I DOKUMENTIRANJU DUHA PROSTORA I VREMENA. IZMJEŠTENA I RAZVEDENA TOPOGRAFIJA PUTOPISA BEZ NAZIVA (VRIJEME) UKLJUČUJE ŠEST FENOMENA ZA ŠEST FUNKCIJA VREMENA KOJE AUTOR OTVARA I POVEZUJE TIJEKOM ŠESTODNEVNOG  ININERARIJA ZA GLEDANJE I SLUŠANJE. LEKCIJSKO PUTOVANJE ZAPOČINJEMO ZAGREBAČKIM PETLJAMA: ČITATELJIČINOM PETLJOM (RAZGOVOR I OTVORENJE 30. OŽUJKA U 19 SATI U INSTITUTU ZA SUVREMENU UMJETNOST), ŽELJEZNIČKOM PETLJOM (RAZGOVOR I OTVORENJE 31. OŽUJKA U 19 SATI U MM CENTRU), PETLJOM CRTEŽA (OTVORENJE 1. TRAVNJA U 19 SATI U MUZEJU SUVREMENE UMJETNOSTI - STALNI POSTAV “ZBIRKE U POKRETU”) I PETLJOM KOKSA (OTVORENJE 2. TRAVNJA U 20 SATI U GALERIJI GRETA). U RIJECI BENNING OTVARA PETLJU SIROVOG ŽELJEZA (OTVORENJE 3. TRAVNJA U 19 SATI U MINI-ART KINU), A U VODNJANU POSLJEDNJU ŠUMSKU PETLJU (OTVORENJE 4. TRAVNJA U 19 SATI U APOTECI - PROSTORU ZA SUVREMENU UMJETNOST).

UZ BENNINGOVU PROCESUALNU EKOZOFIJU SLIKA, VIDJET ĆEMO NJEGOV PARADIGMATIČKI STRUKTURALNI 16-MILIMETARSKI FILM SAMOUBOJSTVO KRAJOLIKA IZ 1986. GODINE, SIMPTOMATOLOGIJU DVAJU ZLOČINA ČIJI SU PROTAGONISTI FUNKCIJE TRIDESETAK GODINA UDALJENIH DRUŠTVENIH I DUŠEVNIH KRAJOLIKA. FILMSKU KOPIJU PRIKAZAT ĆEMO 1. TRAVNJA U 20 SATI U DVORANI GORGONA MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI U ZAGREBU I 3. TRAVNJA U 20 SATI U RIJEČKOM ART-KINU CROATIA, UZ RAZGOVOR S AUTOROM NAKON FILMA.

OVAJ JE VIZUALNI ITINERARIJ UJEDNO PRVI DOLAZAK I PREDSTAVLJANJE JEDNOG OD NAJUTJECAJNIJIH PREDSTAVNIKA AMERIČKE NEOAVANGARDE, ČIJA MAPA OSOBNOG KONCEPTUALIZMA POVEZUJE ŽARIŠTA VIZIONARSKOG FILMA I SUVREMENE UMJETNOSTI, FOKUSIRAJUĆI SE NA KONSTRUKCIJU MOTRIŠTA I EKONOMIJE PAŽNJE. FIKSACIJE NADZIRANE STVARNOSTI, ZAUSTAVLJENI OKVIRI ZA KRAJOLIKE POSLIJE NESTANKA LJUDI SUPOSTAVLJAJU I PONOVNO UPRIZORUJU ZAZORNOST PROŠLOG I OVOG STOLJEĆA, OD UTOPIJE DO JEZE. BENNINGOV GOTOVO POLUSTOLJETNI UMJETNIČKI ARHIV OBUHVAĆA ČETRDESETAK 16-MILIMETARSKIH FILMOVA SNIMLJENIH TIJEKOM ČETIRI DESETLJEĆA (DO 2007. GODINE) I VJEROJATNO DVOSTRUKI BROJ DIGITALNIH RADOVA I SERIJA, INSTALACIJA ZA KINO ILI DRUGE PRIKAZIVALAČKE PROSTORE KOJI SU NASTALI U RADOSNOM UBRZANJU TIJEKOM POSLJEDNIH DESETAK GODINA. BENNING OVU DVODIJELNU STRUKTURU RADIKALNO INDIVIDUALISTIČKE POVIJESTI FILMA PREKIDA RIZOMATSKIM PROJEKTOM IZMJEŠTANJA DVIJE KOLIBE, KOJI JE ZAPOČEO GRADNJOM REPLIKA ŠUMSKIH KOLIBA AMERIČKOG FILOZOFA PRIRODE HENRYJA DAVIDA THOREAUA (OD SRPNJA 2007. DO SIJEČNJA 2008.) I AMERIČKOG MATEMATIČARA I TERORISTE PROTIV TEHNOLOŠKOG DRUŠTVA THEODORA KACZYNSKOG, “UNABOMBERA” (OD TRAVNJA 2008. DO LIPNJA 2008.). BENNING JE KOLIBE S JEZERA WALDEN I ŠUME MONTANE IZMJESTIO NA SVOJU ZEMLJU U GORJU SIERRA NEVADE, OPREMIVŠI IH VLASTITIM KOPIJAMA SLIKA, PISANIH DOKUMENATA, REPLIKAMA PREDMETA I BIBLIOTEKE PRISVOJENOG UMJETNIČKO-REVOLUCIONARNOG SLOBODARSKOG KOLEKTIVA. PROJEKT JE BIO U FOKUSU PRVE BENNINGOVE SAMOSTALNE IZLOŽBE KOJA SE ODVIJALA U KUNSTHAUSU U GRAZU 2014. I KUNSTVEREINU U HAMBURGU 2015. GODINE POD NASLOVOM DEKODIRANJE STRAHA. (TANJA VRVILO)
 

29. 03. 2017 12:30 AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI | THE ACADEMY OF FINE ARTS
ZAGREB, ILICA 85 JAMES BENNING

IZLAGANJE O UMJETNIČKIM PRAKSAMA I RAZGOVOR SA STUDENTIMA, U SKLOPU KOLEGIJA  LEONIDE KOVAČ.

A LECTURE ON ARTISTIC PRAXES AND A CONVERSATION WITH STUDENTS, AS PART OF THE COURSE LED BY LEONIDA KOVAČ.


ZAGREB


PRVA PETLJA | LOOP ONE
30. 03. -  07. 04. 2017.

INSTITUT ZA SUVREMENU UMJETNOST | INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART
ZAGREB, TRG KRALJA TOMISLAVA 20
OTVORENJE | OPENING:  ČETVRTAK | THURSDAY 30. 03. 2017
19:00 RAZGOVOR | CONVERSATION WITH JAMES BENNING
20:00 PROJEKCIJA | SCREENING

ČITATELJIČINA PETLJA | READER LOOP


DIGITAL, BOJA | COLOUR, ZVUK | SOUND, 51 MINDRUGA PETLJA | LOOP TWO
31. 04. 2017.

MM CENTAR - STUDENTSKI CENTAR | MM CENTER - STUDENT CENTER
ZAGREB, SAVSKA 25
OTVORENJE | OPENING: PETAK | FRIDAY 31. 03. 2017.
19:00 UVOD | INTRODUCTION: JAMES BENNING

ŽELJEZNIČKA PETLJA  | RR LOOP


DIGITAL, BOJA | COLOUR, ZVUK | SOUND, 70 MINTREĆA PETLJA | LOOP THREE
01. -  30. 04. 2017.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI | THE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART
STALNI POSTAV “ZBIRKE U POKRETU”, 1. KAT |
PERMANENT DISPLAY “COLLECTION IN MOTION”, 1ST FLOOR
ZAGREB, AVENIJA DUBROVNIK 17
OTVORENJE | OPENING: SUBOTA | SATURDAY 01. 04. 2017.
19:00 UVOD | INTRODUCTION: JAMES BENNING

PETLJA CRTEŽA | DRAWING LOOP


DIGITAL, BOJA | COLOUR, SOUND | ZVUK, 51 MIN


DVORANA GORGONA | GORGONA HALL
20:00 FILMSKA PROJEKCIJA | FILM SCREENING 21:30 RAZGOVOR S JAMESOM BENNINGOM | CONVERSATION WITH JAMES BENNING

SAMOUBOJSTVO KRAJOLIKA | LANDSCAPE SUICIDE


1986. 16-MM, BOJA | COLOUR, ZVUK | SOUND, 93 MINČETVRTA PETLJA | LOOP FOUR
02. - 07. 04. 2017.

GALERIJA GRETA | GALLERY GRETA
ZAGREB, ILICA 92
NEDJELJA | SUNDAY 02. 04. 2017.
20:00 OTVORENJE S JAMESOM BENNINGOM | OPENING WITH JAMES BENNING

PETLJA KOKSA | COKE LOOP


DIGITAL, BOJA | COLOUR, ZVUK | SOUND, 58 MINRIJEKA


PETA PETLJA | LOOP FIVE
03. - 06. 04. 2017.

MINI ART-KINO | MINI ART-CINEMA
RIJEKA, KREŠIMIROVA 2
OTVORENJE | OPENING: PONEDJELJAK | MONDAY 03. 04. 2017.
19:00 UVOD | INTRODUCTION: JAMES BENNING

PETLJA SIROVOG ŽELJEZA | PIG IRON LOOP


DIGITAL, BOJA | COLOUR, ZVUK | SOUND, 28 MIN


ART-KINO CROATIA | ART-CINEMA CROATIA 20:00 FILMSKA PROJEKCIJA | FILM SCREENING 21:30 RAZGOVOR S JAMESOM BENNINGOM | CONVERSATION WITH JAMES BENNING

SAMOUBOJSTVO KRAJOLIKA | LANDSCAPE SUICIDE


1986. 16-MM, BOJA | COLOUR, ZVUK | SOUND, 93 MINVODNJAN


ŠESTA PETLJA | LOOP SIX
04. - 30. 04. 2017.

APOTEKA | PROSTOR ZA SUVREMENU UMJETNOST |
SPACE FOR CONTEMPORARY ART | SPAZIO PER L’ARTE CONTEMPORANEA
VODNJAN, TRGOVAČKA - MERCERIA 20
OTVORENJE | OPENING:  UTORAK | TUESDAY 04. 04. 2017.
19:00 RAZGOVOR | CONVERSATION WITH JAMES BENNING

ŠUMSKA PETLJA | FOREST LOOP


DIGITAL, BOJA | COLOUR, ZVUK | SOUND, 63 MIN
SAMOUBOJSTVO KRAJOLIKA | LANDSCAPE SUICIDE

1986. 16-MM, BOJA, ZVUK, 92 MIN


IZVODE | PERFORMERS: RHONDA BELL, ELION SUCHER, EVE E. ELLIS, LISBETH JETTON.
GLASOVI | VOICES: DOROTHY ZEIDMAN, CHRIS CORDES, IRA SHAPIRO, RON VAWTER.
PODRŠKA | WITH SUPPORT FROM: NEW YORK STATE COUNCIL ON THE ARTS, NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS, JOHN SIMON GUGGENHEIM MEMORIAL FOUNDATION. LOKACIJE | FILMED IN: ORINDA, CALIFORNIA; PLAINFIELD WISCONSIN.

ŽELJEZNIČKA PETLJA  | RR LOOP

DIGITAL, BOJA, ZVUK, 70 MIN


RR LOOP JE SNIMAN UZ ŽELJEZNIČKU PRUGU BNSF ZAPADNO OD AMBOYJA,
U KALIFORNIJI. IZ MOG FILMA BNSF, IZ 2012. GODINE.
BILJEŠKA: PRUGA SLIJEDI SLAVNU STARU AUTOCESTU ROUTE 66. (J.B.)

RR LOOP IS FILMED ON THE BNSF RAILROAD LINE JUST WEST OF AMBOY, CALIFORNIA. FROM MY FILM BNSF, 2012.
NOTE: THIS TRAIN LINE FOLLOWS THE OLD FAMOUS ROUTE 66 AUTO ROUTE. (J.B.)

DA SAM TE PITAO DA OPIŠEŠ KRETANJE SVJETLA U SNIMCI RIJEKE, VJEROJATNO BI REKLA DA SUNČEVA SVJETLOST PROLAZI KROZ KADAR TIJEKOM SEDAMNAEST MINUTA. NARAVNO, TO NIJE TOČNO. SUNCE FOKUSIRA SVJETLOST U JEDNOM SMJERU, A KAKO SE ZEMLJA OKREĆE OKO SVOJE OSI, RIJEKA JE TA KOJA SE KREĆE, A NE SVJETLO. TAKO OVAJ SNIMAK ZAPRAVO DOKUMENTIRA KOLIKO SE ZEMLJA OKRENULA (ILI KOLIKO SE RIJEKA POMAKNULA) TIJEKOM SEDAMNAESTMINUTNOG TRAJANJA. (J.B.)

IF I ASKED YOU TO DESCRIBE THE WAY THE LIGHT MOVES IN THE RIVER SHOT, YOU PROBABLY WOULD SAY DURING THE SEVENTEEN MINUTES THE SUNLIGHT MOVES ACROSS THE FRAME. THIS OF COURSE ISN’T AT ALL TRUE. THE SUN FOCUSES THE LIGHT IN ONE DIRECTION, AND SINCE THE EARTH IS TURNING ON ITS AXIS, IT’S THE RIVER THAT IS MOVING, NOT THE LIGHT. SO THIS SHOT ACTUALLY DOCUMENTS HOW MUCH THE EARTH HAS TURNED (OR HOW MUCH THE RIVER HAS MOVED) OVER ITS SEVENTEEN-MINUTE DURATION. (J.B.)DVA STVARNA ZLOČINA RAZDVOJENA PROSTORNO I VREMENSKI KAO DVIJE PARADIGMATIČNE STUDIJE SLUČAJA ZA SVJEDOČANSTVA MJESTA ZLOČINA I UMJETNIČKU FORENZIKU AMERIČKOG KRAJOLIKA U KOJOJ SE OTVARA I ZRCALI CIJELI BUDUĆI STRUKTURALNI RAD SLIKA JAMESA BENNINGA. GLAS KRAJOLICIMA DAJU IZMJEŠTENA SUDSKA I ZATVORSKA SVJEDOČANSTVA, RE-ENACTMENTI SUDSKOG SVJEDOČENJA DJEVOJKE BERNADETTE PROTTI KOJA JE UBILA ŠKOLSKU PRIJATELJICU 1984. GODINE I ZLOGLASNOG SERIJSKOG UBOJICE EDA GEINA TRIDESET GODINA RANIJE. BENNINGOVA AMERIKA JE ZEMLJA PODJEDNAKO PRESTRAVLJENA DIVLJINOM KOJU STAVLJA POD NADZOR I DISCIPLINARNIM DRUŠTVOM, ČIJU ZAZORNU TENZIJU NAJIZRAVNIJE IZRAŽAVA POLITIKA ESTETIKE SAMOUBOJSTVA KRAJOLIKA. (T.V.)

THE MURDERERS IN JAMES BENNING’S LANDSCAPE SUICIDE ARE A PARANOIAC TEENAGE GIRL AMD A TACITURN WISCONSIN FARMER. THE RECONSTRUCTIVE NARRATIVES TAKE THE VIEWER THROUGH THE SLANTS OF MINDS IN DISTURBANCE, THROUGH THE AMBIGUITIES THAT SURROUND ANY ACT OF VIOLENCE. (...) THE HOMICIDES ALLOW BENNING TO DEAL IN EMOTION THAT IS EXTERNAL TO HIM (YET DEEPLY FELT), WHILE IMBUING HIS TRADEMARK ‘STILL’ IMAGES OF ROADS, BILLBOARDS, BUILDINGS AND TREES WITH NEWLY CHARGED MEANING. (KATHERINE DIECKMAN, THE VILLAGE VOICE, 1986)
POSTCARDS FOR THE VISUAL ITINERARY WITH JAMES BENNING FROM MARCH 30 TO APRIL 4, 2017 IN ZAGREB, RIJEKA AND VODNJAN.


IN LATE DECEMBER AT THE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART IN ZAGREB WE PRESENTED THREE NEW DIGITAL FILMS FOR TWO SPACES BY JAMES BENNING, AN AMERICAN ARTIST OF THE POLITICS OF THE LANDSCAPE, TRANSCENDENTALIST, POET AND MATHEMATICIAN OF THE TIME-IMAGE. BENNING IS ONE OF THE MOST PERSISTENT THINKERS AND MASTERS OF AMERICAN NEO-AVANT-GARDE CINEMA, WHOSE WORK FROM THE EARLY 1970S CONVOLUTES MANNIPEAN MAXIMALISM OF THE STRUCTURAL FILM WITH SYSTEMS OF PERSONAL ECOSOPHY OF MOVING IMAGES. HIS INSTALLATIONS FOR THE CINEMA (MEASURING CHANGE, 2016.) AND A GALLERY SPACE (ASH 01, 2016. AND SCORCHED EARTH, 2016.) WERE THE PROLOGUE TO THE TENTH EDITON OF FILM MUTATIONS IN JANUARY, AND TO THE ARRIVAL OF THE LONG-AWAITED ARTIST AT THE END OF MARCH.

DURING HIS FIRST CINE-JOURNEY TO ZAGREB, RIJEKA AND VODNJAN FROM MARCH 30 TO APRIL 4 THIS YEAR, JAMES BENNING WILL PUT IN MOTION SIX VISUAL FORMULAS FOR RECKONING TIME-WORK IN A SERIES OF LOOPS NAMED UNTITLED (TIME). BENNING’S GRAND LOOP IS A PSYCHOGEOGRAPHICAL MAP OF SIX DIGITAL LOOPS FOR CLOSE READINGS OF SIX SYSTEMS OF WEATHER (OR EARTH) CHANGES, WHICH HE WILL ANIMATE DAY AFTER DAY IN SIX DIFFERENT GALLERIES WITH TRAVELERS OF THE TIME RECKONERS’ ITINERARY.

LANDSCAPES ARE A FUNCTION OF TIME, AND SUBJECTS ARE FUNCTIONS OF THE LANDSCAPES, SAYS BENNING, CONCERNING THE POLITICS OF HIS AESTHETICS OF DURATION AND DOCUMENTING THE SPIRIT OF PLACE AND TIME. DISPLACED AND INDENTED TOPOGRAPHY OF THE UNTITLED (TIME) TRAVELOGUE ENLIGHTS SIX PHENOMENA FOR SIX FUNCTIONS OF TIME WHICH THE ARTIST OPENS ON THE SIX-DAY TRIP FOR SEEING AND LISTENING. THE LECTURE ITINERARY WILL BEGIN IN ZAGREB WITH READER LOOP (CONVERSATION AND OPENING ON MARCH 30 AT 19:00 AT THE INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART), RR LOOP (ON MARCH 31 AT MM CENTER SC AT 19:00), DRAWING LOOP (ON APRIL 1 AT 19:00 WITHIN THE PERMANENT DISPLAY “COLLECTION IN MOTION” OF THE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART) AND COKE LOOP (ON APRIL 2 AT GALLERY GRETA AT 20:00). IN RIJEKA, JAMES BENNING WILL OPEN THE FIFTH IRON PIG LOOP (ON APRIL 3 AT MINI-ART CINEMA AT 19:00) AND IN VODNJAN, THE LAST, SIXTH FOREST LOOP (ON APRIL 4 AT 19:00 AT APOTEKA - A SPACE FOR CONTEMPORARY ART).

WITH BENNING’S NEWEST PROCESSUAL ECOSOPHY OF IMAGES, WE WILL SEE HIS PARADIGMATICAL STRUCTURAL 16-MM FILM LANDSCAPE SUICIDE (1986), THE SYMPTOMATOLOGY OF TWO CRIMES WHOSE PROTAGONISTS ARE FUNCTIONS OF THIRTY YEARS OF DISTANT SOCIAL AND MENTAL LANDSCAPES. COURTESY OF JAMES BENNING, THE FILM PRINT WILL BE SHOWN TWICE, ON APRIL 1 AT 20:00 AT GORGONA HALL OF THE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART IN ZAGREB AND ON APRIL 3 AT 20:00 AT ART-CINEMA CROATIA IN RIJEKA, FOLLOWED BY A CONVERSATION WITH THE AUTHOR.

THIS VISUAL ITINERARY IS THE FIRST ARRIVAL AND PRESENTATION OF ONE OF THE MOST INFLUENTIAL MEMBERS OF THE AMERICAN NEO-AVANT-GARDE, WHOSE MAP OF PERSONAL CONCEPTUALISM CONNECTS FOCAL POINTS OF VISIONARY CINEMA AND CONTEMPORARY ART, FOCUSING ON THE CONSTRUCTION OF PERCEPTION AND THE ECONOMY OF ATTENTION. FIXATIONS OF SURVEILLED  REALITY, STILL FRAMES FOR LANDSCAPES AFTER THE DISAPPEARANCE OF MAN JUXTAPOSE AND RE-ENACT ABJECTIONS FROM THE LAST CENTURY, FROM UTOPIA TO FEAR. HIS NEARLY HALF-CENTURY EXTENDED ARTISTIC ARCHIVE INCLUDES AROUND FORTY 16-MM FILMS MADE UP UNTIL 2007 AND PROBABLY TWICE AS MORE DIGITAL WORKS CREATED IN SERENE VELOCITY DURING THE LAST TEN YEARS. JAMES BENNING INTERRUPTS HIS TWO-PART STRUCTURE OF RADICALLY INDIVIDUALISTIC HISTORY OF MOVING IMAGES WITH HIS RHIZOMATIC PROJECT OF DISPLACEMENT TWO CABINS, WHICH HE STARTED BY BUILDING REPLICAS OF FOREST CABINS BY AN AMERICAN PHILOSOPHER OF NATURE HENRY DAVID THOREAU (FROM JULY 2007 TO JANUARY 2008) AND AN AMERICAN MATHEMATICIAN AND TERRORIST AGAINST TECHNOLOGICAL SOCIETY THEODORE KACZYNSKI, THE “UNABOMBER” (FROM APRIL 2008 TO JUNE 2008). BENNING HAS DISPLACED TWO CABINS FROM WALDEN AND MONTANA TO HIS LAND IN THE FOREST OF SIERRA NEVADA AND FURNISHED THEM WITH COPIES OF THE PAINTINGS, WRITINGS AND OTHER WORKS, REPLICAS OF OBJECTS AND A LIBRARY OF THE APPROPRIATED ARTISTIC-REVOLUTIONARY FREEDOM SOCIETY. THE TWO CABINS PROJECT WAS THE FOCUS OF BENNING’S FIRST INDIVIDUAL EXHIBITION WHICH WAS HELD IN KUNSTHAUS GRAZ IN 2014 AND IN KUNSTWEREIN IN HAMBURG IN 2015 UNDER THE TITLE DECODING FEAR. (TANJA VRVILO)

PETLJA CRTEŽA | DRAWING LOOP

DIGITAL, BOJA, ZVUK, 51 MINDRAWING LOOP PRIKAZUJE ZALAZAK SUNCA NA CRTEŽU AMERIČKOG INDIJANCA, CRTEŽ OLOVKOM NAĐEN JE U DUĆANU JEFTINE ROBE. IZ MOG FILMA RED CLOUD, 2016.
BILJEŠKA: CRTEŽ JE KUPLJEN U BAKERSFIELDU, U KALIFORNIJI. (J.B.)

DRAWING LOOP IS OF SUN SETTING ON A THRIFT STORE FOUND PENCIL DRAWING OF AN AMERICAN INDIAN. FROM MY FILM RED CLOUD, 2016. NOTE: THE DRAWING WAS BOUGHT IN BAKERSFIELD, CALIFORNIA. (J.B.)

ŠUMSKA PETLJA | FOREST LOOP

DIGITAL, ZVUK, BOJA, 63 MINŠUMSKA PETLJA JE SNIMLJENA VISOKO U KALIFORNIJSKOJ SIERRA NEVADI. IZ MOG FILMA NIGHTFALL IZ 2012. GODINE. BILJEŠKA: NA VISINI OD 8000 STOPA. [2438,4 M] (J.B.)

FOREST LOOP IS FILMED HIGH UP IN THE CALIFORNIA SIERRA NEVADA. FROM MY FILM NIGHTFALL, 2012. NOTE: AT 8000 FT. (J.B.)PETLJA SIROVOG ŽELJEZA | PIG IRON LOOP

DIGITAL, BOJA, ZVUK, 28 MIN


PETLJA SIROVOG ŽELJEZA, IZ MOG FILMA SIROVO ŽELJEZO IZ 2010. GODINE SNIMLJENA JE U NJEMAČKOJ ČELIČANI U DUISBURGU. BILJEŠKA: SIROVO ŽELJEZO SE DOBIVA U VISOKOJ PEĆI IZGARANJEM KOKSA I PREGRIJAVANJEM RUDE ŽELJEZA. (J.B.)

PIG IRON LOOP IS FILMED AT A DUISBURG, GERMANY STEEL PLANT. FROM MY FILM PIG IRON, 2010. NOTE: PIG IRON IS MADE IN A COKE HEATED BLAST FURNACE BY SUPER HEATING IRON ORE.(J.B.)
Produkcija | Production: Film-protufilm (Serije za invizibilno kino | Series for Invisible Cinema)
Kustosica | Curator: Tanja Vrvilo
Umjetnik kao kustos | Artist as curator: James Benning
Urednice knjižice kartolina | Postcard booklet editors: Tanja Vrvilo, Dina Pokrajac
Koordinacija programa | Programme coordination: Dina Pokrajac, Jasna Čagalj
Kustosi izložbenih prostora | Curators of the exhibitory spaces: Tihomir Milovac (Muzej suvremene umjetnosti | The Museum of Contemporary Art Zagreb), Janka Vukmir (Institut za suvremenu umjetnost | Institut for Contemporary Art), Štefica Bartolin (MM centar - Studentski Centar | MM Center - Student Center), David Lušičić, Dina Pokrajac (Galerija Greta | Gallery Greta), Slobodanka Mišković, Ana Šegrt (Mini-art kino | Mini-Art Cinema, Rijeka), Branka Benčić, Matija Debeljuh (Apoteka_prostor za suvremenu umjetnost_space for contemporary art_spazio per l’arte contemporanea, Vodnjan)
Tekstovi, bilješke, prijevodi, lektura | Texts, notes, translations, proofreading: James Benning, Tanja Vrvilo, Katherine Dieckman, Michael Szekelyhidi, Dina Pokrajac
Dizajn | Design: Gaetano Liberti
Web: Gaetano Liberti, Pablo Parrado, Julie Rodrigue
Postava i tehnička podrška za videoinstalacije | Set-up and technical support for installations: Vedran Grladinović (Vektor d.o.o.), Jasna Čagalj, Matija Mamuča (MM centar - Studentski Centar | MM Center - Student Center), Renato Mihaljenović (MSU)
Voditelj tehničke službe MSU | Technical department menager MSU: Darko Čopec
Filmska projekcija | Film screening: Zlatko Domić (Muzej suvremene umjetnosti | The Museum of Contemporary Art, Zagreb), Romano Perić, Ana Jurčić (Art-kino Croatia | Art-Cinema Croatia, Rijeka)
Prijevod i titlanje filma | Translation and subtitles: Vanda Gajšak Đokić (Dobbin d.o.o.)
Foto i video | Photo and video: Ratko Mavar, Nina Đurđević, Jurana Hraste, Michael Szekelyhidi, Sigurður Möller Sívertsen, Nick Leonardi
Tisak | Printing: Kerschoffset
Prijevoz | Transportation: Mario Šarlog (Šarlog d.o.o.)
Hvala | Thank you: James Benning, Alexander Horwath, Maja Vrvilo, DB Indoš, Dragan Rubeša, Leonida Kovač, Damir Radić, Boris Bakal, Ana Lozić, Slaven Skeleđija, Tamara Budija16-mm film print of Landscape Suicide, digital loops and images courtesy of James Benning.
Six loops programme Untitled (Time) is curated by James Benning.Programme is produced under the framework of Film-protufilm’s project Series for Invisible Cinema and a long-term research Film Mutations on the modes of migration of the cinematic dispositive in digital era, curated by Tanja Vrvilo.

Partners and co-organizers: The Museum of Contemporary Art, Institute for Contemporary Art, MM Center - Culture of Change of The Student Center, Gallery Greta in Zagreb, Art-Cinema Croatia in Rijeka, Apoteka_space for contemporary art_spazio per l’arte contemporanea in Vodnjan - programme Artist’s Cinema.

Project is supported by Ministry of Culture RH, Croatian Audiovisual Center (HAVC) and Zagreb City Office for Education, Culture and Sport.